Růst a stáří

Růst a stáří

Kapr obecný je velká, dlouhověká a poměrně rychle rostoucí ryba. Dokonce i divoká forma roste celkem rychle. Daleko rychleji ovšem rostou šlechtění rybniční kapři a to zejména v teplých vodách s dostatkem potravy. Vůbec nejrychlejší je jejich růst v tropických oblastech, kde je celoročně vysoká teplota vody a chybí tam zimní klidové období.

Realita je pak taková, že zatímco v našich podmínkách se hmotnost dvouleté ryby obvykle pohybuje kolem 0,5 kg, dosáhly ryby chované ve vyhřívané nádrži ve věku 16 měsíců hmotnosti 4 kg a při zavádění chovu českých kaprů v africkém státě Zambii někdy v 80. letech 20. stol. údajně vážily některé kusy ve stáří 2,5 roku 11 kg.

Velcí kapři běžně přesahují délku 1 m a jejich hmotnost hodně závisí na proporcích těla. O něco těžší bývají lysci a ti úplně nejtěžší v minulosti překročili hmotnost 37 kg. Současný světový rekord je už opět vyšší (a ne o málo) a jistě ani ten nebude mít dlouhé trvání. Tyto extrémně vzrostlé ryby obvykle pocházejí z vod jižní Evropy – zpravidla z Francie nebo Rumunska. U nás zřejmě zatím nebyl kapr nad 30 kg oficiálně registrován a stále je naším největším úlovkem před více než 30 lety ulovený exemplář z Rozkoše dlouhý 108 cm a vážící 29,2 kg.

Protože mnozí velcí kapři byli uloveni opakovaně, víme dnes, že většina kaprů neroste plynule až do konce života – zejména se to týká jejich váhy. Někdy mezi 15. – 20. rokem života dosáhnou svého maxima a další přírůstky jsou buď nepatrné nebo v případě nepříznivé sezóny může ryba zaznamenat i hmotnostní pokles.

Pokud jde o maximální stáří, kapra lze jednoznačně označit za dlouhověkou rybu překračující v některých případech délku života 40 let. V přírodních podmínkách se ale naprostá většina kaprů tomuto věku ani nepřiblíží.


 

Tahle rybka má život zatím před sebou. Jak dlouhý bude a jaké velikosti během něj doroste, to záleží především na podmínkách, v nichž bude nucena žít.


 

Některé úlovky kapra z našeho území:

Délka

Hmotnost

Revír

Datum ulovení

Nástraha

108 cm

29,20 kg

ÚN Rozkoš

23.6. 1978

?

110 cm

25,00 kg

Mastník 1

30.5. 1999

kůrka chleba

109 cm

22,50 kg

Dyje 4

26.7. 2007

boilie

108 cm

22,90 kg

Dyje 5

30.10. 2006

boilie


 

Růst kapra – běžný rybniční chov na území ČR

pouze přibližné údaje

Věk (roky)

1

2

3

4

5

6

Celková délka (mm)

120

300

450

550

630

700


 

Na sportovních revírech je růst většinou daleko pomalejší, na hladovějších vodách je roční přírůstek běžně jen kolem 4 – 5 cm. Odlov kapra ale obvykle dosahuje takové intenzity, že většina kaprů je na menších revírech ulovena v první sezóně po vysazení. Pro tento druh naprosto běžné délky 60 – 70 cm se ve sportovních revírech dožívá jen malé procento vysazených ryb. Pokud přežijí několik let, jejich ulovení je pak výrazně těžší.